{:mk}

Според JLL, првата половина на 2016 година во глобалната комерцијални недвижности инвестирани околу € 260 милијарди евра, што е за 10% помалку отколку во првата половина од 2015 година. Ова е во голема мера се должи на намалување на активноста на две главни пазари на светот — сад, каде инвестиции во сад долари намален за 16% поради посилна валута во велика БРИТАНИЈА (-28 %), што е доминирана од неизвесноста во врска со «Broksita».

Се разгледа на профитабилни недвижности пазари на седум земји, и тоа:

  • Австрија,
  • Велика БРИТАНИЈА
  • Германија
  • Шпанија
  • САД,
  • Франција
  • Во чешката Република.

Австрија

Инвестиции. Во првата половина на 2016 година во комерцијални недвижности Австрија инвестираше 1,5 милијарди евра, што е 8.5 пати повеќе отколку во истиот период на 2015 година. Тоа е затоа што во првите шест месеци од годината беше заокружена неколку значајни трансакции, вклучувајќи продажба на IZD кула за 270 милиони евра. На Австриската пазарот е доминирана од страна на инвеститори од Германија.

Канцеларии. Канцеларии изнесува 54 % од инвестиции во првите шест месеци од годината. Во Виена побарувачката ја надминува понудата и празно, само 6 % од просториите. Активност на заводот пазар го успорува и недоволно снабдување. Просечниот принос е 4.2% на годишно ниво.

Комерцијални недвижности. Во првиот квартал од 2016 година во сегмент беше инвестирано само 1% од инвестицијата, но во 2015 година го добил околу една четвртина од капитал. Просечниот принос е 4-5 %.

Складишта. Секторот нема квалитет на производот. Клиенти складишта, во повеќето случаи е нивна, а не изнајмување. Принос — 6.5% во Виена и 7% во Грац.

Домување. Од 2008 до 2015 година, апартман, цените се во Виена се зголеми за 75 %. Меѓу купувачите на пазарот на капитал 40 % — странци. Просечниот принос на домување е 3.5 — 4 %.

Тип на имот Изнајмување,
Евро/м2
месечно
Годишен
динамика
изнајмување, %
Цени
Евро/м2
Годишен
динамика
цени, %
Принос,
%
Прогноза
за 2016-2017
Виена
Канцеларии 20,8 -0,6 6 087,8 13,9 4,1
Улица мало 240,0 0,0 82 285,7 17,1 3,5
Трговски центри 88,0 0,0 20 705,9 2,9 5,1
Складишта 4,8 0,0 876,9 11,5 6,5
Стан (долгорочно изнајмување) 14.4 V Да 2.0 4 928,0 8,4 3,5
Грац
Канцеларии 11,3 0,0 2 076,9 9,2 6,5
Улица мало 88,0 0,0 24 000,0 8,0 4,4
Трговски центри 40,0 0,0 7 619,0 3,2 6,3
Складишта 4,0 0,0 685,7 7,1 7,0
Стан (долгорочно изнајмување) 11,3 И 2.8 3 055,0 3,6 4,4

Велика БРИТАНИЈА

Инвестиции. Велика БРИТАНИЈА — во најголем Европски пазар на недвижности. Во 2015 година, комерцијалните субјекти на оваа земја беше инвестираат 73 милијарди евра, од кои речиси половината се случи во поголем Лондон. Со 43% од инвеститорите се странци, претежно Американците. Во првата половина на 2016 година, обемот на инвестиции во овој сегмент од пазарот изнесува околу 29 милијарди евра, што е 28% помалку во споредба со истиот период од 2015 година.

Канцеларии. Во првиот квартал од 2016 година за канцеларии изнесува 42% од инвестицијата. Ренти се зголемуваат, профитабилноста е намалена. Канцелариите на премиум сегмент во Лондон донесе на 3.6% годишно.

Комерцијални недвижности. Во првиот квартал од 2016 година во сегмент беше инвестирани 14 % од инвестициите. Стапката на враќање премија предмети улица мало имаат тенденција да се намали (за 3.4% годишно во Лондон).

Складишта. Во првиот квартал од 2016 година да се магацини изнесува 12 % од трошоците. Развојот на секторот имаше корист од растот на онлајн Трговија во земјата. Приносот на складишта во Лондон е 4.8 %.

Домување. Од 2007 година (претходната врв) до 2015 година домување во Лондон, е зголемен за 50 %. Во велика БРИТАНИЈА во текот на истиот период, растот беше само 7 %. Профитабилноста на станови во Британскиот главен град беше 2.4 %.

Тип на имот Изнајмување,
Евро/м2
месечно
Годишен
динамика
изнајмување, %
Цени
Евро/м2
Годишен
динамика
цени, %
Принос,
%
Прогноза
за 2016-2017
Лондон
Канцеларии 100,0 9,5 33 333,3 17,1 3,6
Улица мало 500,0 7,7 176 470,6 15,6 3,4
Трговски центри 415,0 -5,0 124 500,0 0,9 4,0
Складишта 16,3 0,0 4 126,3 5,3 4,8
Стан (долгорочно изнајмување) 25,0 6,2 12 574,0 8,2 2,4
Манчестер
Канцеларии 39,2 1,6 9 400,0 1,6 5,0
Улица мало На 135.0 5,8 38 117,6 18,2 4,3
Трговски центри 175,0 1,5 44 210,5 6,8 4,8
Складишта 7,3 4,3 1 581,8 4,3 5,5
Стан (долгорочно изнајмување) 12,4 n/a 3 402,0 3,5 4,4
Читайте также:  {:mk}Пет од најмногу ветува изградба делови на Европа

Германија

Инвестиции. Германија е втора по големина имотот на пазарот во Европа по велика БРИТАНИЈА. Во првата половина на 2016 година во комерцијални објекти Германија има инвестирано € 17.5 милијарди евра, што е 4 % помалку во споредба со првата половина од 2015 година. Околу 40% од инвеститорите биле странци.

Канцеларии. Во првиот квартал од 2016 година за канцеларии на речиси половина на инвестиции. Во градовите на «големите седум» побарувачката е да расте побрзо од понудата, изнајмување е скапо, и родот е намалена. Квалитетот канцеларии за да се донесе околу 4 % годишно.

Комерцијални недвижности. Во првиот квартал од 2016 година во сегментот се инвестираше 20 % од инвестицијата. Стапката на враќање премија предмети улица мало имаат тенденција на намалување. Во просек, тие генерираат 3-4 % на годишно ниво.

Складишта. Во првиот квартал од 2016 година да се магацин имале 10 % од трошоците. Поради недостиг на квалитет во снабдување и силна побарувачката на принос е намалена (5-6% годишно).

Домување. Од 2011 до 2015 година домување во Германија се зголеми во просек од 55 %, во Минхен, со 65 %, во Берлин — речиси 2 пати. Долгорочно изнајмување станови носи во просек од околу 3 %.

Тип на имот Изнајмување,
Евро/м2
месечно
Годишен
динамика
изнајмување, %
Цени
Евро/м2
Годишен
динамика
цени, %
Принос,
%
Прогноза
за 2016-2017
Берлин
Канцеларии 17,8 6,7 5 340,0 20,0 4,0
Улица мало 244,0 1,7 77 052,6 9,7 3,8
Трговски центри 92,0 0,0 25 до 976 година, 5 11,8 4,3
Складишта 5,8 4,5 1 200,0 13,6 5,8
Стан (долгорочно изнајмување) 10,3 1,1 3 651,1 10,5 3,4
Минхен
Канцеларии 26,8 0,0 8 691,9 4,1 3.7 V
Улица мало 296,0 0,0 107 636,4 6,1 3,3
Трговски центри На 126.7 0,0 38 984,6 9,0 3,9
Складишта 7,0 7,7 1 555,6 19,7 5,4
Стан (долгорочно изнајмување) 17,2 2,2 7 353,0 8,9 2,8

Шпанија

Инвестиции. Во 2015 година, обемот на инвестиции во шпански сопственост достигнаа по кризата од 13 милијарди евра, 25% повеќе во однос на 2014 година. Сепак, во првата половина на 2016 година во сегмент беше инвестирано 3.4 милијарди евра, што е за 20% помалку во однос на истиот период од претходната година. Бројот на странските инвеститори и зголемување: во 2015 година, учеството на странците во комерцијалниот пазар на недвижности е околу 50 % во првата половина на 2016 година — веќе 73 %.

Канцеларии. Во 2015 година, секторот изнесува 43% од инвестициите. Побарувачката за изнајмување во Мадрид и Барселона беше највисока во последните 9 години. Сепак, на пазарот е се уште голем дел од слободните работни простории во Мадрид се празни 15.9% на канцеларии во Барселона — 14 %, приносите во Мадрид и Барселона е 4.3, а 4,5%, соодветно.

Комерцијални недвижности. Во 2015 година, во трговски центри и комплекси Шпанија беше инвестирано 2.65 милијарди евра (евиденција за 10 години). Приносот на улица мало го прави околу 4 %, шопинг центри — 5 %.

Складишта. Побарувачката во Мадрид и Барселона ја надминува понудата, како и бројот на слободни места брзо опаѓа. Принос — околу 7 %.

Домување. Од 2007 година, кога шпанскиот пазар достигна врв до 2015 година (период на дното по кризата) домување во Шпанија падна од 43 %. Најголем потенцијал за зголемувањето на цените имаат пазари на Барселона и Мадрид. Профитабилноста на станови — околу 5 %.

Тип на имот Изнајмување,
Евро/м2
месечно
Годишен
динамика
изнајмување, %
Цени
Евро/м2
Годишен
динамика
цени, %
Принос,
%
Прогноза
за 2016-2017
Мадрид
Канцеларии 16,7 3,2 4 705,9 19,0 4,3
Улица мало 204,0 4,1 65 280,0 18,0 3,8
Трговски центри 35,3 0,4 8 479,2 0,4 5,0
Складишта 4,9 3,5 861,3 5,8 6,9
Стан (долгорочно изнајмување) 11,8 9,6 2 751,0 1,7 5,1
Барселона
Канцеларии 13,3 13,9 3 555,6 31,6 4,5
Улица мало 220,0 1,9 70 400,0 15,5 3,8
Трговски центри 36,8 0,0 8 832,0 0,0 5,0
Складишта 4,9 3,5 861,3 9,5 6,9
Стан (долгорочно изнајмување) 13,9 17,6 3 518,0 5,4 4,7
Читайте также:  {:mk}Како Airbnb и слични онлајн услуги има промени на пазарот на изнајмување

САД

Инвестиции. Според JLL, 2009-2015 години, инвестиции во САД. комерцијални недвижности се зголеми на околу 20-25 % годишно. Во првата половина на 2016 година овој сегмент беше инвестирано 108 милијарди евра, 16% помалку во однос на 2015 година. Комерцијалниот пазар на недвижности, САД и понатаму останува најголемата во светот.

Канцеларии. Конкурс стапка е во опаѓање, за изнајмување е скапо, на родот се намалува во мнозинство (72 %) пазари. Просториите принос во просек од 4.4% на годишно ниво.

Комерцијални недвижности. Во Мајами, Њујорк и Сан Франциско се празни за 2-3% од просториите на квалитетот на предлозите не е доволно. На споделување на слободни простор во првата половина на 2016 година има тенденција да се зголеми. Просечниот принос е 4.6 %.

Складишта. Според анкетата од PwC, магацини — најмногу ветува сегмент на комерцијални недвижности пазарот на сад во 2016 година. Една од главните ризици тука — се носат области, како половина на ваквите објекти во сад изградена во 1980-тите години или порано. На споделување на слободни простории во овој сектор се намалила, изнајмување е скапо, на родот се намалува. Магацини во сад донесе во просек од 5 % на годишно ниво.

Домување. Станбена зграда — со силен и одржлив комерцијални недвижности сектор на сад. Во 2015 година, предметите од овој тип се привлече 30 % од инвестицијата. Од 2016 година, на НАС цените се уште 5 % под врвот 2007 година во Мајами од 22 %. Од посебна нота е Њујорк, каде домување е за 13% повеќе отколку во однос на 2007 година. Просечниот принос на станбени во САД е 4,4 %.

Тип на имот Изнајмување,
Евро/м2
месечно
Годишен
динамика
изнајмување, %
Цени
Евро/м2
Годишен
динамика
цени, %
Принос,
%
Прогноза
за 2016-2017
Њујорк
Канцеларии 50,2 5,6 14 178,8 11,8 4,3
Улица мало 450,0 4,7 154 285,7 12,2 3,5
Трговски центри 51,0 5,4 10 633,0 10,0 5,8
Складишта 4,8 6,4 1 049,8 13,6 5,5
Стан (долгорочно изнајмување) 40,9 3,9 14 009,2 7,0 3,5
Мајами
Канцеларии 13,0 7,0 3 473,3 18,9 4,5
Улица мало 200,0 1,8 61 935,5 18,2 3,9
Трговски центри 68,2 4,4 14 237,2 8,9 5,8
Складишта 6,2 0,4 1 273,9 4,7 5,9
Стан (долгорочно изнајмување) 16,1 7,2 2 907,0 5,7 4,0

Франција

Инвестиции. Обемот на инвестирање во имот во Франција во 2015 година достигна осум години правец на 26 милијарди евра. Во првата половина на 2016 година во такви капацитети тука беа инвестирани 9.1 милијарди евра, 16% повеќе во однос на истиот период од 2015 година. Растот на инвестициите се должи на фактот дека беа потпишаа три договори во вредност од повеќе од 500 милиони ЕВРА. Околу една третина од инвеститорите на францускиот пазар се странци.

Канцеларии. Квалитетот на понудата не е доволно, побарувачката ја надминува понудата, стапки на враќање на инвестицијата имаат тенденција на намалување. Канцелариите во премиум сегментот принос во просек од 3.25% на годишно ниво.

Комерцијални недвижности. Во Франција изграден малку шопинг објекти, и нов предлог е создадена главно се должи на redevelopment. Приносите се на историски најниско ниво (околу 3%) за објекти улица мало во Париз).

Складишта. Инвестиции во овој сектор е занемарлива и претставуваат само 3% од вкупната инвестиција. Побарувачката ја надминува понудата, стапки на враќање на инвестицијата имаат тенденција на намалување. Складишта донесе во просек од околу 6% на годишно ниво.

Домување. Францускиот пазарот на домување е релативно мирна време на периоди на криза. Годишната динамика на цените е во интервал од -2 до +2 %. Во првиот квартал од 2016 година цените беа 8% помал во однос на врв на третото тримесечје од 2011 година. Профитабилноста на домување е околу 3-4 %.

Тип на имот Изнајмување,
Евро/м2
месечно
Годишен
динамика
изнајмување, %
Цени
Евро/м2
Годишен
динамика
цени, %
Принос,
%
Прогноза
за 2016-2017
Париз
Канцеларии 52,7 0,4 16 853,3 10,4 3,8
Улица мало 885,0 0,0 354 000,0 16,7 3,0
Трговски центри На 166.7 0,0 50 001,0 12,5 4,0
Складишта 4,6 1,9 947,6 18,6 5,8
Стан (долгорочно изнајмување) 26,2 -0,8 8 543,5 0,9 3.7 V
Лион
Канцеларии 18,0 0,0 4 500,0 14,6 4,8
Улица мало 175,0 4,3 52 500,0 17,3 4,0
Трговски центри 126,0 15,4 43 200,0 23,6 3,5
Складишта 3,9 0,0 784,0 12,5 6,0
Стан (долгорочно изнајмување) 11,7 -2,3 3 052,2 0,4 4,6
Читайте также:  {:mk}Како да купуваат имот во странство: совети од клиенти на "Tranio"

Чешка Република

Инвестиции. Во првата половина на 2016 година, на комерцијални недвижности инвестирањето во чешката Република е намален за 29% на 956 милиони евра. Сепак, износот кој се инвестирани во сегментот на средства 39% над просекот во последните 10 години.

Канцеларии. Побарувачката ја надминува понудата, стапки на враќање на инвестицијата имаат тенденција на намалување. Во Прага најпопуларните канцеларии на класа «A». Празна е 14.6 % на просториите. Просечната стапка на враќање во премиум сегментот и 5.5 %.

Комерцијални недвижности. Како канцеларија на трудот, во секторот на комерцијални објекти на побарувачката, исто така, ја надминува понудата и стапки на враќање на инвестицијата имаат тенденција на намалување. Просечниот принос на објекти улица мало во премиум сегмент од 5.25 %.

Складишта. Слободни работни места падна пет-годишен минимум (5 %) и висока побарувачка горива шпекулативни изградба. Просечниот принос на висок квалитет на складишта е 6.5 %.

Домување. Апартман, цените се во чешката Република го достигна дното во 2013 година и од тогаш се зголемува. Во 2015 година тие се зголемија за 4.5 %. Околу 40 % се продаваат во 2015 година во Прага станбени единици се апартмани со една спална соба. Домување во град чешка носи просек од 3.7 % на годишно ниво.

Тип на имот Изнајмување,
Евро/м2
месечно
Годишен
динамика
изнајмување, %
Цени
Евро/м2
Годишен
динамика
цени, %
Принос,
%
Прогноза
за 2016-2017
Прага
Канцеларии 15,2 2,6 3 на 172.2 11,5 5,8
Улица мало 160,0 8,1 45 176,5 20,8 4,3
Трговски центри 56,0 0,0 12 800,0 9,5 5,3
Складишта 4,0 4,3 711,1 8,2 6,8
Стан (долгорочно изнајмување) 9,2 17,1 3 027,0 4,5 3.7 V
Брно
Канцеларии 10,7 8,3 1 551,5 14,9 8,3
Улица мало 70,0 0,0 10 838,7 3,2 7,8
Трговски центри 45,0 2,6 6 967,7 9,2 7,8
Складишта 4,1 0,0 607,5 3,1 8,0
Стан (долгорочно изнајмување) 6,7 10,8 1 807,0 4,5 4,4

Според предвидувањата Cushman & Wakefield, во 2016 година вкупните вложувања во имот на ЕУ (со исклучок на велика БРИТАНИЈА пазарот) ќе биде 10% повисоки отколку во 2015 и во велика БРИТАНИЈА — 25% пониски. Падот на активноста на инвеститорите во Обединетото Кралство може да биде поврзана со «Broksita». Според предвидувањата на JLL, обемот на вложувања во САД на пазарот во 2016 година ќе намалување за 10-15% од година во година. Главна причина е недостаток на интересни предлози, и макроекономска неизвесност.

Приноси во развиените пазари, во последниве години има тенденција на намалување, бидејќи на висока побарувачка за недвижности во премиум сегментот и зголемување на цените. Експертите очекуваат дека овој тренд ќе продолжи и во 2016-2017. Кирии и цените на својства, исто така, ќе се зголеми. Според предвидувањата од страна на Standard & Poor ‘ s, недвижности ќе оди нагоре, дури и во велика БРИТАНИЈА, и покрај «Brakit»: во 2016 година, растот ќе биде 5 %, а во 2017 цените ќе падне од околу 2 %.

  САД Велика БРИТАНИЈА ЕУ
Годишната динамика на инвестиции, % −10–15 -25 +10
Принос Ќе се намали или ќе остане на поранешниот ниво Се намалува во премиум сегмент, зголемување на просечната цена сегмент Се намалува во премиум сегмент, да се зголеми или да останат непроменети во средна цена сегмент
Изнајмување стапки Зголеми Ќе остане на исто ниво во премиум сегментот Ќе остане на поранешниот ниво или ќе се зголеми
Побарувачката на енергија од tenants Ќе остане на поранешниот ниво или ќе се зголеми Ќе остане иста или да падне Ќе остане на поранешниот ниво или ќе се зголеми
Цените на недвижностите

Yulia Kozhevnikova, Tranio