Читайте также:  {:ca}Els clients de Rússia i la CEI països sovint concloure les operacions en "barat" països