Читайте также:  {:no}Eiendomsmarkedet i Paris er oppvarmet på grunn av økt etterspørsel fra utenlandske investorer