Читайте также:  {:sr}Тржиште некретнина Париза раскаляется због повећане потражње од стране страних инвеститора